ข้อมูลการติดต่อโรงเรียน

เปิดทำการระหว่าง วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 7.30 น.-16.30 น.

เลขที่  108  ถนนลำพู  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  10200

โทร 02-629-2509 โทรสาร 02-282-4444 
Email : ww@watsw.ac.th
Website : www.watsw.ac.th

 

 

         

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th