สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน : สีม่วง-แดง
         

โรงเรียนวัดสังเวช 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02 629 2509     โทรสาร 02 282 4444  e-mail   ww@watsw.ac.th