ประกาศโรงเรียนการรับสมัครนักเรียนโครงการเพิ่มโอกาสและความสามารถทางกีฬาสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2565

โพสเมื่อ: 2 ก.ย. 2565

    ใบสมัครคัดเลือกนักกีฬา โรงเรียนวัดสังเวช

โพสเมื่อ: 2 ก.ย. 2565

    ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ภาคเรียนที่ 1/2565

โพสเมื่อ: 12 พ.ค. 2565

    ประกาศการมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 22 มี.ค. 2565

    ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 8 ก.พ. 2565

    การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On site

โพสเมื่อ: 25 พ.ย. 2564

    ตารางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564

โพสเมื่อ: 1 พ.ย. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 18 พ.ค. 2564

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูต่างชาติ)

โพสเมื่อ: 9 เม.ย. 2564

    ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 19 มี.ค. 2564

    ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกเคมี)

โพสเมื่อ: 10 ก.ค. 2563

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกเคมี)

โพสเมื่อ: 8 ก.ค. 2563

    ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(วิชาเอกเคมี)

โพสเมื่อ: 29 มิ.ย. 2563

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูต่างชาติ)

โพสเมื่อ: 4 มิ.ย. 2563

    แนวทางการเรียนออนไลน์

โพสเมื่อ: 15 พ.ค. 2563

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 13 พ.ค. 2563

    บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ

โพสเมื่อ: 19 ส.ค. 2562

    เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 62

โพสเมื่อ: 19 ส.ค. 2562

    รายละเอียดพัสดุ

โพสเมื่อ: 19 ส.ค. 2562

    ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์

โพสเมื่อ: 23 ก.ค. 2562

    กำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562

โพสเมื่อ: 15 ก.ค. 2562

    แจ้งกำหนดการวัดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โพสเมื่อ: 1 พ.ค. 2562

    แจ้งกำหนดการวัดเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

โพสเมื่อ: 10 ต.ค. 2561

    ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โพสเมื่อ: 18 ก.ย. 2561